top of page

Fular't Sanat Evi olarak temel amacımız toplum içindeki sanatsal değerlere yatkınlığı artırarak, insanımızın kültür formasyonunu yükseltmesine katkıda bulunmaktır.

Sanat, insanlık tarihinin her döneminde varolan bir olgudur. Sanat insana dairdir ve Toplumun içinde varolur. Toplumların kültürleri, üzüntüleri, acıları, sevinçleri, yaraları, yaşama bakışları, kısacası insana dair olan herşey sanatın konusudur. Şüphesiz sanatın toplum üzerindeki etkisi, yönlendiriciliği, farkındalık oluşturma gücü yadsınamaz.

 

Bu düşünceden hareketle, resim ve türevi sanat dallarında toplumun tüm kademelerini sanatın içine çekmek, bu konuda sergiler oluşturarak, bu ürünlerin yapımı ile alakalı kurslar vererek, insanımızda bu sosyal etkenlere karşı farkındalık yaratmak amacı ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

 

Bizimle birlikteliğiniz hem fert olarak kendinize sosyal ve düşünsel katkı sağlayacak ve hem de topluma katkı sağlayan üretken bir birey haline geleceksiniz.

 

Bize katılımınız veya katkılarınız, başta biz olmak üzere hepimizi mutlu kılacaktır.

Fular't Sanat Evi   

Sanatın amacı, ruhumuzdaki günlük hayatın tozunu yıkamaktır” 

Pablo Picasso 
fulart renkli.png
bottom of page